100 năm trước con người tưởng tượng tương lai ra sao?

Sau đây là những bức họa vẽ con người những năm thế kỷ 20 tưởng tượng về thế kỷ 21.

1 comments:

BP said...

So với trí tưởng tượng thì thực tế thành tựu con người đạt được đã vượt xa rất nhiều rồi

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger