Làm gì mà không thốn =)) =))Lyrics: :))
1)
Ngư ngư ngác ngác. Mất tiền ngư ngư ngác ngác (Ngơ ngơ ngác ngác - Mất tiền ngơ ngơ ngác ngác). Mất tiền cứ ực cứ ặc Mất tiền chực chực chạc chạc. Mất tiền chẳng để thằng khác. Mất tiền vo khực vo khặc. Tửng tưng tưng tưng tưng x4. Tóng tóng tóng tóng tòng tòng tòng tong. Làm gì mà không thốn? Làm gì mà không thốn? Làm gì mà không thốn? Làm gì mà không thốốốnn??...

2)
Ọe ọe ọe Xong long Xeng leng. Mất tiền xong long xeng leng. Xong long Xeng leng. Mất tiền xong long xeng leng. Mất tiền vô long vô leng. Mất tiền vừa sủa vừa khen. MẤt tiền biêng biêng xeng xeng. Mất tiêng oong long eng leng. Tửng tửng từng tưng tưng tom x2. tóng tóng tóng tóng tưng tưng tưng tưng. Làm gì mà không thốn? Làm gì mà không thốn? Làm gì mà không thốn? Làm gì mà không thốốốnn?? Thốn làm đéo ...

3)
Dí l*n vào thớt nó mà rơi vào chén. Mắt cò em cò ém. Mắt ngừ ngừ ngặc ngặc (Mắt ngơ ngơ ngác ngác). Thắt dây thó lò ló xuống bát xuống bát. Làm gì mà không thốn? Làm gì mà không thốn? Làm gì mà không thốnnn? Thốn là răng bị xoắn...

4)
Mất tiền xa mẹ, mất tiền cù cù ạc ạc. Mất tiền xa mẹ, mất tiền cù cù ạc ạc. Răng còn cứ sủa xùa moạc. Tửng tưng tưng tưng tưng x3. Nhói nhói nhói nhói nhói nhòi. Làm gì mà không thốn? Làm gì mà không thốn? Làm gì mà không thốốốnn??...

2) 3) 4)
Thốn đấy nè! Mon men đạp đấy!

5 comments:

Thanh Long said...

tiếng Thái mà, lời dịch ba láp zui cho zui thôi :))

Anonymous said...

vui day :))

Anonymous said...

=))
Coi cái lyrics ko nhịn dc cười

PNK said...

chịu ko nổi với PS :))

Anonymous said...

hay

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger