Vui cùng biển báo toilet

2 comments:

sad said...

Độc đáo! Có mấy kiểu đang mắc mà nhìn thấy chắc không nhịn được vì cười quá!!!

unirelax said...

For those who stand, For those who sit :))

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger