Nhạc cụ từ điện thoại di động

Steffest, một nhạc sĩ đã kết hợp 2 máy Android (Archos 5, HTC Desire), 2 Windows Mobile (iPaq h1940, Touch Diamond) và iPhone OS (iPod touch) lại với nhau để tạo ra 1 "cây đàn" khá thú vị[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=ilEdroh3uzM&feature=player_embedded[/pro-player]

0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger