Cắt giấy vui

Nhiều người có trí tưởng tượng, sáng tạo rất hay. Sau đây là một ý tưởng "cắt và xếp giấy"Bấm và hình để xem kích thước thật

Bấm và hình để xem kích thước thật

Bấm và hình để xem kích thước thật

Bấm và hình để xem kích thước thật

Bấm và hình để xem kích thước thật

Bấm và hình để xem kích thước thật

Bấm và hình để xem kích thước thật

Bấm và hình để xem kích thước thật

Bấm và hình để xem kích thước thật

Bấm và hình để xem kích thước thật

Bấm và hình để xem kích thước thật

Bấm và hình để xem kích thước thật

Bấm và hình để xem kích thước thật

Bấm và hình để xem kích thước thật

Bấm và hình để xem kích thước thật

Bấm và hình để xem kích thước thật

Bấm và hình để xem kích thước thật

Bấm và hình để xem kích thước thật

Bấm và hình để xem kích thước thật

Bấm và hình để xem kích thước thật

Bấm và hình để xem kích thước thật

Bấm và hình để xem kích thước thật

7 comments:

sad said...

Dễ thương quá đi mất!

ThanhLong said...

Thick tam dau tien :))

BachHo said...

hay thật

Been said...

"không có gì là khó tưởng tượng" :))

Huy said...

Vẽ đẹp và giống thật quá :D

pipo0403 said...

Cute :x

No said...

vui qua'

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger