Độc đáo máy in bọt xà phòng


7 comments:

Anonymous said...

wa đẹp, hay ghê

Anonymous said...

woaah

Anonymous said...

một phát minh có ý nghĩa cho cuộc sống, nó đệp và làm cho nhiều người thấy vui

Anonymous said...

thật sáng tạo.bravo

Chip said...

Đơn giản mà hay ghê

Anonymous said...

vui

Anonymous said...

zui

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger