Slide PowerPoint cực kỳ sinh động làm bằng Google Docs

Đoạn video trên đây chắc chắn sẽ làm thay đổi suy nghĩ của nhiều người rằng chức năng của Google Docs trước giờ rất hạn chế. Một nhóm 3 tác giả đã cùng ngồi với nhau và thiết kế nên một file video PowerPoint gồm 450 slide ghép lại mà không dùng thêm bất cứ một phần mềm trợ giúp nào khác. Kết quả thật bất ngờ khi slide hoàn chỉnh sau cùng hết sức đẹp và chuyên nghiệp, y như đoạn video làm từ các phần mềm chuyên dụng.

0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger