Những tuyệt phẩm tranh chì 3D

Những tác phẩm sau đây do tác giả trẻ tuổi Fredo (17 tuổi) người Chile sáng tác .

3 comments:

sad said...

Nhiều tấm nhìn sống động ghê :)

BachHo said...

giỏi !

Chu Tước said...

Thật cảm giác

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger