A life on facebook

5 comments:

Chu Tước said...

Chu Tước like

Anonymous said...

Ý nghĩa của video này là gì vậy?

Ziin said...

Ý nghĩa ngay tại tiêu đề đó thôi

Anonymous said...

Đề nghị Pháp Sự đổi gói host khắc băng thông nhiều hơn chứ để gì mà die cả tháng vì hết băng thông

HuyenVu said...

Vấn đề là $$$ chứ đổi thì dễ :))

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger