Nghệ thuật xếp giấy Origami với tờ dollar Mỹ

1. T-Shirt


phapsu.com - dollar origami

2. Bear


phapsu.com - dollar origami

3. Butterfly


phapsu.com - dollar origami

4. Camera


phapsu.com - dollar origami

5. Crab


phapsu.com - dollar origami

6. Dragon


phapsu.com - dollar origami

7. Eiffel Tower


phapsu.com - dollar origami

8. Fish


phapsu.com - dollar origami

9. Heart


phapsu.com - dollar origami

10. Two Hearts


phapsu.com - dollar origami

11. Jacket


phapsu.com - dollar origami

12. Penguin


phapsu.com - dollar origami

13. Fish Tank


phapsu.com - dollar origami

14. Rooster


phapsu.com - dollar origami

15. Scorpions


phapsu.com - dollar origami

16. Shark


phapsu.com - dollar origami

17. Spider


phapsu.com - dollar origami

18. Tank


phapsu.com - dollar origami

19. Toilet


phapsu.com - dollar origami

20. Turkey


phapsu.com - dollar origami

21. X-Wing


phapsu.com - dollar origami

3 comments:

kasuzky said...

Sao mà hay thế? Đẹp ghê! cái Toilet mà cũng xếp được =))

Khanh said...

Tài thật , nhất là cái toilet

WonBin said...

qua tài và nghệ thuật nhỉ

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger