[Game] Ballista

Dễ không thể kể, không về nước được thì không còn game nào dễ hơn để chơi đâu :p

3 comments:

trantu said...

vui vui

BachHo said...

hầm cuối hơi khó 4 quả bóng xanh

Map said...

Oái, đúng là dễ thật, định hết 20 waves thì đi ngủ ai dè cũng vừa hết game luôn.

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger