Lipsync - What Hurts The Most


Đoán thử xem thèn này nhiu tủi pà con

3 comments:

sad said...

Nhìn mặt trẻ nhưng hình như có râu rồi, chắc cỡ 26-27 gì đó :d

Anonymous said...

chời ơi, nhìn mặt giống bịnh đao wa' =))

Anonymous said...

12>15 la cung

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger