Lần đầu cắt tóc4 comments:

sad said...

Ui chao, đáng yêu quá chừng!!!

Anonymous said...

có lần mình cũng đã ủi trọc bằng tông-đơ

BachHo said...

^^! đau lắm . . .

Anonymous said...

mấy baby dễ thương quá!

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger