Heo mặt khỉ

3 comments:

sad said...

Nhìn con heo thấy tôi tội, hình như mắt nó bị mù thì phải.

Chu Tước said...

nhìn con cuối cùng giống con sam nhỉ

Anonymous said...

con sam đóa còn j nữa !

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger