Cả làng đi xem sex show

Bọn này nghĩ gì mà cho cả con nít đi xem, cứ như cả làng đi coi văn nghệ vậy l-)

2 comments:

reer said...

bọn nhật là thế mà, bệnh hoạn vô đối

Anonymous said...

Cái này bên Tàu thưa pác

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger