Ai IQ cao, tâm hồn trong sạch vào giải giúp :))

Điền nhanh từ vào chỗ trống, khoan hãy roll xuống coi đáp án nha :D
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*7 comments:

Slim said...

boobs

toughthesky said...

boots len google ma sear

toughthesky said...

u`hm mjnh nham` xjn loi~ boots chi? la` 1 the? loai. boobs moi' dug .......ban that la` pro

blueday said...

Trước giờ cứ nghĩ tâm hồn mình trong sạch, giờ mới biết bị vấy bẩn mất tiêu rùi (chắc do vào PS nhiều quá) :D

Someone said...

toàn mấy từ mới không à, không biết điền ntn cho đến khi xem các đáp án

Anonymous said...

@someone: zậy là do IQ chứ không phải là trong sạch :-j

Anonymous said...

la sao? hk hỉu

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger