Tượng bán thân từ các chất liệu khác thường

Bạn có nhận ra những chất liệu này không ?

1 comments:

Chu Tước said...

làm từ nhựa, có lẽ.......

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger