Tham quan nhà xác

Hình ảnh có thể gây shock cho bạn, suy nghĩ trước khi xem :|

3 comments:

sad said...

Sợ quá đi mất x_x

BachHo said...

họ giữ người trong nhà xác làm gì ấy nhỉ !

sh said...

kinh qua' x_x

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger