Doremon - Nam châm rắc rối

1 comments:

Anonymous said...

Cùng cực là đẩy, mà trái cực là hút? sao vậy ta? ~X( ~X(

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger