Cận cảnh đeo khuyên cho mắt

Nhức mắt chắc phải cả tuần mới hết, không ham nổi l-)

1 comments:

Chu Tước said...

coi mà thấy lạnh hết cả người, nhiều tên liều thật

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger