Ấn tượng với ảnh qua xử lý photoshop của Dmitry Danilov

1 comments:

chanchan said...

Ấn tượng với hình đỡ đẻ. Nghĩ ra mấy cái sáng tạo thật. :-

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger