Tốc độ của Google Chrome

Công nhận Chrome nhanh thật, tình cảnh này mà bật Firefox chắc chết tươi mà vẫn chưa lên:|

2 comments:

ee said...

thay Google Chrome binh thuong ma :|

Anonymous said...

Chrome bị lỗi với 1 số trang, hỗ trợ addin hok tốt = FF nhưng giao diện mình thấy đẹp hơn.

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger