Phụ nữ Hồi giáo tắm biển thế nào ?

Khó đỡ :|

2 comments:

BachHo said...

nhìn xinh phết

LaoHac said...

Thật là vãi hà!! ngày xưa có khi còn che cả mặt nữa. Lúc ấy giống NinJa đi tắm biển :))

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger