Những bức ảnh vũ trụ tuyệt vời

Đây là những bức ảnh được chụp từ kính viễn vọng Hubble (kính viễn vọng này được đặt theo tên của Edwin Hubble (một nhà thiên văn người Mỹ), nó đã chụp khoảng 200.000 bức ảnh từ năm 1990)

0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger