Guitar from Sungha Jung (3 clips)

Tụi con nít giờ càng ngày càng giỏi. Nể thật ^:)^

When the children cry
[pro-player type='video']http://www.youtube.com/watch?v=ppEYGLxT-NQ[/pro-player]


More than words
[pro-player type='video']http://www.youtube.com/watch?v=1xRARmrorGU[/pro-player]


Wake me up when september ends
[pro-player type='video']http://www.youtube.com/watch?v=JsnJftMy9po[/pro-player]

3 comments:

Been said...

chú nak mốt tán gái 1 phát là dính ngay =='

kaszuky said...

When the children cry !!!! Cool! Very Cool :D

sad said...

Mình cũng thích When the children cry!

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger