Oh shit !!!

@-)

5 comments:

ThanhLong said...

Ăn xong làm mặt ngầu nữa mới nể kìa :-j

Anonymous said...

xác nhận pháp luật là con gà chứ vô giống đười ươi thì cao quá

sad said...

Kinh quá nhỉ :))

bizz said...

tởm...khuyến cáo tránh xem lúc đang ăn... :-j

Anonymous said...

với năng lực của cậu tớ không đề xuất cậu làm đười ươi mà bố trí cậu nằm trên tay nó sẻ tốt hơn.

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger