Những loài sâu tuyệt đẹp

Thiên nhiên thật kỳ lạ, bọn này vừa ghê ghê lại vừa đẹp


beautiful_caterpillars_02.jpg

beautiful_caterpillars_03.jpg

beautiful_caterpillars_04.jpg

beautiful_caterpillars_05.jpg

beautiful_caterpillars_06.jpg

beautiful_caterpillars_07.jpg

beautiful_caterpillars_08.jpg

beautiful_caterpillars_09.jpg

beautiful_caterpillars_10.jpg

beautiful_caterpillars_11.jpg

beautiful_caterpillars_12.jpg

beautiful_caterpillars_13.jpg

beautiful_caterpillars_14.jpg

Raudonuodegis verpikas - Calliteara pudibunda, vikðras

Raudonuodegis verpikas - Calliteara pudibunda, vikðras

Raudonuodegis verpikas - Calliteara pudibunda, vikðras

Raudonuodegis verpikas - Calliteara pudibunda, vikðras

Raudonuodegis verpikas - Calliteara pudibunda, vikðras

Raudonuodegis verpikas - Calliteara pudibunda, vikðras

Raudonuodegis verpikas - Calliteara pudibunda, vikðras

Raudonuodegis verpikas - Calliteara pudibunda, vikðras

Raudonuodegis verpikas - Calliteara pudibunda, vikðras

Raudonuodegis verpikas - Calliteara pudibunda, vikðras

Raudonuodegis verpikas - Calliteara pudibunda, vikðras

Raudonuodegis verpikas - Calliteara pudibunda, vikðras

Raudonuodegis verpikas - Calliteara pudibunda, vikðras

Raudonuodegis verpikas - Calliteara pudibunda, vikðras

Raudonuodegis verpikas - Calliteara pudibunda, vikðras

Raudonuodegis verpikas - Calliteara pudibunda, vikðras

Raudonuodegis verpikas - Calliteara pudibunda, vikðras

Raudonuodegis verpikas - Calliteara pudibunda, vikðras

Raudonuodegis verpikas - Calliteara pudibunda, vikðras

beautiful_caterpillars_01.jpg

2 comments:

chanchan said...

Nhìn mấy con sâu tự nhiên thấy ngứa ngứa <):)

Chu Tước said...

con sâu trên bàn tay....hixhix.... to quá

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger