Nghĩa địa máy bay

Đây là nhà của khoảng 309 máy bay các loại. Một số ít được phục hồi và tiếp tục bay, còn hầu hết đều nằm lại tại đây chờ đến lượt được tái chế. Số lượng máy bay rác ở đây nhiều đến nổi chính phủ Mỹ còn mở cửa một website để quân đội các nước khác có thể mua lại những phế phẩm này. Nghĩa địa này có kích thước bằng 1300 sân bóng đá. l-)

1 comments:

Rồng Phương Nam said...

mấy lò nấu sắt ở Mĩ không nấu kịp vì số máy bay thải ra nhiều quá.Nước giàu có khác

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger