Nếu thế giới chỉ có 100 người

Có bao giờ bạn tưởng tượng thế giới ntn nếu chỉ có 100 người chưa ? Xem những poster sau sẽ giúp cho bạn có ý tưởng vẽ nên 1 thế giới chỉ có 100 người :D

2 comments:

Hidden said...

có sự liên quan mật thiết giữa GENDER & FREEDOM :D

admin said...

Da up hinh to hon, click vao de xem cho ro :)

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger