Hắc xì hơi...


what happen ???
funny_fail_01.jpg

4 comments:

Chu Tước said...

OMG @-)

sad said...

Trước và sau khi mất răng nhìn khác hẳn :))

eee said...

rang gia co mau dau

WonBin said...

=)) =)) răng chuẩn nhỉ :D :D

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger