Game flash giải trí - Magic Split

Giống game cắt hình khi xưa, nhấn space để đổi hướng và click chuột để cắt. Enjoy! :)

1 comments:

WonBin said...

hehehehe trò nãy cũng được :D :D

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger