Notre Dame de Paris - Belle

http://caothom.files.wordpress.com/2010/10/notre-dame-de-paris.jpg


4 comments:

Anonymous said...

Thằng gù nhà thờ Đức Bà Paris ?

Anonymous said...

Mấy người nữ đeo mic mà sao chẳng hát gì, nghe toàn giọng nam à

HuyenVu said...

Nhạc kịch thằng gù nhà thờ đức bà Paris. Thích nhất trích đoạn này :D

Anonymous said...

She carry insinde the original sin :X

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger