Truyện tranh CS Vui

Tâp 1: Ngu
Tâp 2: Nhắm mắt mà bắn:
Tâp 3: Tranh cãi ngu ngốc:
Tập 4: Hội đồng:
Tâp 5: Con tin:

Tâp 6: Ngu tập 2:
Tâp 7: Tay thiện xạ:
Tập 8: Lời cảm ơn:
Tập 9: Phiên bản mới:
Tập 10: Nhảy ngu:
Tập 11: cãnh sát chơi hèn:

1 comments:

Anonymous said...

CS ha ha

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger