Chả biết cái thể loại gì nữa

3 comments:

Anonymous said...

Ngụ ý là gì nhi?

Anonymous said...

Không hiểu anh ơi

Anonymous said...

kiểu tự kỷ đấy

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger