Đông Đông - bựa nhân mới của làng nhạc Việt

http://images.yume.vn/blog/20110223/Dong-Dong-2.jpg


7 comments:

Anonymous said...

Nó mặc cái gì thế? Bắt chước dân Scotland mặc váy caro à

Anonymous said...

Thằng này đi bán kẹo kéo là dc àh

Anonymous said...

Hoàng tử Đông Đông @ yahoo.com =))) thằng này não ngựa ???

chanchan said...

Càng ngày càng xuất hiện nhiều nhân vật kỳ quặc.

Anonymous said...

Quấn cái khăn rằn chi cho mắc cười vậy ? Còn lông gà nữa... hazzz...

Anonymous said...

Thương cành xanh "núa" tàn trong sớm mai =))

Th* said...

3 chữ thôi : Như thằng điên =))

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger