Những món ăn đường phố trên thế giới

4 comments:

naycobe said...

umm, nhìn hay đấy nhưng ảnh bé quá

Calvados said...

Nhìn ngon wa'. Nhưng chắc đa phần thiếu vệ sinh(nhìn mấy con bọ cạp thèm chết được nhưng chưa có dịp ăn :D)

Anonymous said...

Hấp dẫn quá ! nhưng con bò cạp thì... ớn ớn

Zin said...

Mấy ảnh Tàu nhìn mất vệ sinh thật

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger