Ăn nhanh kẻo chết

Bọn Khựa ác vô đối

http://vzone.vn/Resources/2009_11_19/15192/1.jpg


3 comments:

Unknown said...

nổi hết da gà

Anonymous said...

Thiệt là dã man rợ . Sao lại có thể nghĩ ra những trò như vậy được nhỉ ? Giết thì giết hẳn , kiếp sau thế nào họ cũng đầu thai thành con cá cho xem .

saigonaz said...

nhìn là thèm nhưng nuốt hem có nũi . é . kinh khũng khiếp

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger