Kế hoạch 200 tỷ trong 90 ngày


http://images1.cafef.vn/Images/Uploaded/Share/2009/12/19/tui-tien-2.jpgMới hôm qua xem có 25 triệu hôm nay vào lại thấy 39 triệu. Không biết tiền mô ra vậy hè?????

1 comments:

Unknown said...

lão này lầy ghê ri hè

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger