Những chiếc mô tô thời thế chiến thứ 2

Bây giờ ai mà còn giữ mấy chiếc này thì giàu to @-)

2 comments:

Jim said...

mình mê mấy chiếc sidecar này lắm :D

Chu Tuoc said...

mô tô bánh xích đã quá

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger